Âdem ve Havva (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Âdem ve Havva (İsl.)  

Âdem yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamberdir; bütün insanların atasıdır. Havva onun eşidir. Âdem ve Havva aynı özden (nefs) yaratılmış, diğer bütün insanlar onların soyundan gelmiştir (Nisâ’, 4/1; A‘râf, 7/189). Âdem ile Havva’nın yaratılışı Kur’an’da şöyle anlatılır: Allah meleklere yeryüzünde bir halîfe yaratacağını söyledi, onlar da kendileri O’nu yüceltmekte iken, orada bozgunculuk çıkarıp kan akıtacak birini mi yaratacağını sordular. Oysa Allah onların bilmediğini biliyordu (Bakara, 2/30). Allah Âdem’i topraktan yarattı. Onu yaratmak için “Ol!” demesi yetti (Âl-u ‘İmrân, 3/59). Sonra Allah Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Daha sonra meleklere varlıkların isimlerini sorunca onlar bilmediklerini itiraf ettiler. Oysa Allah aynı şeyi Âdem’den isteyince Âdem varlıkların isimlerini söyleyebildi. Bunun ardından Allah meleklerden Âdem’e secde etmelerini istedi. Kibirlenen İblîs dışındakiler secde ettiler (Bakara, 2/30-34). İblis’e neden Âdem’e secde etmediği sorulduğunda, o kendisinin Âdem gibi çamurdan değil, ateşten yaratıldığını söyledi. Bu kibri sebebiyle Allah onu azarladı ve katından kovdu. Sonra Allah Âdem’i ve eşini cennete yerleştirdi. Her şeyi bolca buldukları cennette, onlara yasaklanan sadece bir ağaç vardı (Bakara, 2/35). Ancak şeytan onları bu yasak ağacın meyvesinden yediklerinde melek olacaklarını veya sonsuza dek yaşayacaklarını söyleyerek kandırdı. Bu kez Âdem ile Havva’nın ayıp yerleri ortaya çıktı; hemen cennet yapraklarıyla örtünmeye çabaladılar (A‘râf, 7/19-22). Şeytanın sözüne uydukları için Allah da onları cennetten çıkardı. Yeryüzüne indirildiler. Sonra Âdem ve Havva hata işlediklerini fark ettiler, pişmanlık duyup af dilediler ve Allah da onları bağışladı. Bu aftan sonra yeryüzünde insanlık serüveni başladı. Bundan sonra Allah’tan gelen hidayete uyanlar kurtulacak, inkar edenler ise cezalandırılacaktı (Bakara, 2/36-39).

MEHMET PAÇACI

İlişkili girdiler