Ahiret (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Ahiret (İsl.)  

İslam dininin inanç esaslarından biri olan ahiret, dünya hayatından sonra başlayacak olan sonsuz hayatı anlatmaktadır. İnsan dünya hayatının bitiminde ölümle bu dünyadan ayrılacaktır. Evrendeki düzen kıyametle birlikte sona erecek ve Allah yeni bir düzen kuracaktır. İnsanlar bu yeni düzende diriltilecekler ve yeni bir hayata başlayacaklardır. Dirilmeden sonra insanlar bir araya toplanacaklar (haşr), mizan kurulacak (mîzân) ve insanlar dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilip yargılanacaklardır. Bu yargılamanın sonucuna göre, Allah insanı ya ödüllendirecek ya da cezalandıracaktır. Ödüllendirilenler, cennete, cezalandırılanlar ise cehenneme gideceklerdir. İslamiyet’te ahiret inancı Allah inancı ile yakından ilişkilidir. Ahirete inanmak, Allah’a ve onun mutlak kudretine inanmak (Yâ-Sîn, 36/67) ve yargısına güvenmek anlamı taşımaktadır (Mu’minûn, 23/86). Ahiret kavramının odağında, insanın yaptıklarından Allah’a karşı sorumlu olduğu kabulü bulunmaktadır. İnsan dünya hayatında yapıp ettiklerinden sorumludur. Allah insanı onur sahibi ve akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan iyiyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, adaleti ve zulmü birbirinden ayırabilecek bir özelliktedir. Allah insana dünyada birçok nimet vermiştir (En‘âm, 6/2; Secde, 32/9). Bu, insana büyük bir sorumluluk yüklemektedir (İnsân, 76/1-3; Hûd, 11/7). İnsan dünya hayatında, iyi olanı seçip seçmemekle sınav vermektedir. Böylece ahiret inancı, müslümanın ahlaklı davranış geliştirmesine katkı sağlar. İslamiyet’te insanın ahirette alacağı ödülün gerçek, ideal ve ebedi nimet olduğu kabul edilir. İnsan dünya hayatında Allah’ın verdiği nimetlerden en güzel biçimde yararlanmalı; ancak bunların geçici olduğunu unutmamalıdır. Bunların çekiciliğine kapılmak, ahirette ödül getirecek olan, adalet, iyilik, diğergamlık, erdemlilik, affedicilik, toplumsal dayanışma gibi değerleri unutmak ve onlardan uzaklaşmak sonucunu doğurur (Nahl, 16/60; Nisâ’, 4/38; Mu’min, 40/27). Bunun için, özünde iyi olan bu yüce değerleri dünya hayatında yaşamlarına katanlar ahirette ödüllendirileceklerdir.

MEHMET PAÇACI

İlişkili girdiler