Aile (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Aile (İsl.)  

Aile, temeli erkek ve kadının evlilik sözleşmesiyle atılan ve içinde az ya da çok sayıda insanın yer aldığı, ortak yaşam alanını paylaşan sosyal birimdir. Toplumsal hayatın en temel yapısını oluşturan aile insanlık tarihiyle yaşıt bir kurumdur. İlahi dinlerin kutsal metinlerine göreilk insan Âdem, Havva ile birlikte ilk aileyi meydana getirmiştir. Kur’an’da, “Ey Âdem! Sen ve eşin (zevcin) cennette kalın.” (A‘râf, 7/19) buyuran Allah, Âdem’in eşiyle beraber bir aile oluşturduklarına işaret etmektedir. Karşıt cinslerin birbirine ilgi duyması, nesillerin devamını ve toplumsal kaynaşmayı sağlayan bir yaratılış gerçeğidir. Kur’an bunu şöyle ifade etmiştir: “Ey insanlar! Sizi tek bir özden (nefs) yaratan, ondan da eşini var eden ve ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı saygılı olun…” (Nisâ’, 4/1); “İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda düşünen toplum için dersler vardır.” (Rûm, 30/21). İslamiyet’te insanın doğal ve manevi gelişimi açısından en uygun çevre aile ortamıdır. Aile, sevgi ve dayanışmanın bilfiil yaşandığı, temel insani ve ahlaki değerlerin öğrenildiği bir okuldur. Eşlerin cinsel ihtiyaçları yanı sıra, sevgi, bağlanma, korunma, güvenme ve psikolojik destek gibi duygusal ve fizyolojik ihtiyaçları da en iyi şekilde aile içinde karşılanır. Çocuğun, toplumun inanç ve değerlerine, kültür ve geleneklerine uyumlu bir birey olarak yetişmesi önce aile çevresinde sağlanır. Aile, çocuğun bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayarak güven ortamı yaratır ve onun sağlıklı büyümesini güvence altına alır. İslamiyet, toplumsal hayatın vazgeçilmez birimi olan aileyi tabii, gerekli ve önemli saymıştır. Yüce Yaratıcının konuyla ilgili buyrukları, Hz. Muhammed’in söz ve uygulamaları, karşılıklı sevgi ve saygı, hak ve sorumluluklar bilincine dayanan mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasını amaçlamıştır. Kur’an’da, aile kurumu ve hukuki işleyişiyle ilgili iki yüz dolayında ayetin yer alması, İslamiyet’in aileye verdiği önemin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

İSMAİL HAKKI ÜNAL

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.