Barış (Politik, Hrst.)

 
 Zitierfähiger Link: Barış (Politik, Hrst.)  

(Alm. Friede, politisch)

Politik anlamda barış saldırganlığın, huzursuzluğun veya savaşın olma­ması durumudur, ki Hıristiyan anlayışına göre devletin görevidir, fakat devlet bu amaca pozitif olarak ancak, ülke içinde insanların özgürlüğe ve biçimlendirme imkânlarına sahip olması ve iç huzurun baskı ve kaba kuvvet hakimiyeti sayesinde sağlanmış olmaması yoluyla ulaşabilir. Teo­lojik olarak barışsızlık, insanlar arasındaki ilişkilerde iletişimin günah yüzünden bozulmuş olmasıdır ve insanlar bunu aşmak için tek yol olarak, kurtuluşun sadece birbirlerine saygı ve sevgide bulunacağı düşüncesine varmayı ve gerek bencillik içinde kendi çıkarını gözetmenin, gerek öteki insanları bir kitleye indirgemenin barışı bozarak hoşnutsuzluk yarata­cağını kabul etmeyi görmelerindedir.

Peter Antes

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.