Büyük Melekler (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Büyük Melekler (İsl.)  

Cebrâil, Mikâil, İsrâfil ve Azrâil dört büyük melek olarak kabul edilmektedir. Diğer monoteist dinlerde tanınan Cebrâil ve Mikâil gibi büyük melek isimleri İslam’da da bilinmektedir. Bunlardan Cebrâil, Tanrı buyruklarını meleklere ve peygamberlere ulaştıran vahiy meleğidir. Kur’an O’nu Cibrîl, Rûhu’l-Kudus, Rûhu’l-Emîn, Rûh ve Resûl gibi isimlerle anmaktadır.  İlgili ayetlerin belirttiğine göre Cebrâil,  karşı konulamayan müthiş bir güce, üstün bir akla, kesin bilgilere ve arşın sahibi nezdinde çok itibarlı bir konuma sahip, meleklerin kendisine mutlaka itaat ettiği şerefli bir elçidir (Necm, 53/5-6; Tekvîr, 81/19-21). O, Hz. Meryem’e düzgün bir insan şeklinde görünerek Rabbinin elçisi olduğunu, ona temiz bir erkek çocuğu bağışlamak için geldiğini söylemiş (Meryem, 19/17-19), doğduktan sonra Hz. İsa’ya destek olmuş, Hz. Muhammed’e Kur’an’ı vahyetmiştir. Hz. Peygamber O’nu, açık ufukta (Necm, 53/7) ve sidretu’l-muntehâda (Necm, 53/14) asli hüviyetiyle görmüştür. Hz. Peygamber’in dostu, müminlerin destekleyicisidir. Kur’an’da adı geçen dört büyük melekten biri de Mikâil(Mîkâl)’dir (Bakara, 2/98). Mikâil, Allah’ın emri ile doğa olaylarını düzene sokan melek olarak kabul edilmektedir. İnsan da dahil olmak üzere bütün canlıların rızıklarını sağlama, yağmurun yağdırılması, bitkilerin çıkarılması gibi işlerle görevlidir. Bütün rızıkların taksimini yapan, yağmuru yağdıran esasen Allah’tır, ancak O, bu işleri yapmak üzere Mikâil’i  görevlendirmiştir.  Dört  büyük  melekten  bir  diğeri  İsrâfil’dir. İsrâfil adı Kur’an’da geçmemekte, ancak yapacağı görevden bahsedilmektedir. İslam bilginlerine göre, evrende meydana gelecek büyük kozmik değişimin (sâat) habercisi olan birinci sûra üfleme ile herkesin diriltilip mahşere gitmeye hazır hale getirilmesinin (kıyâmet) habercisi olan sûra ikinci üfleme görevi bu meleğindir (Neml, 27/87; Zumer 39/68; Kâf, 59/41; Kamer, 54/6-8). Dört büyük melekten bir diğeri ise Azrâil’dir. İsrâfil gibi, onun adı da doğrudan Kur’an’da geçmemekte, ancak ölüm meleği (meleku’l-mevt) diye görevinden söz edilmektedir (Secde, 32/11). Dolayısıyla Azrâil’in görevi, Allah’ın buyruğuyla insanların canını almaktır. Azrâil’in görevi bu olmakla birlikte, her işte olduğu gibi, esasen bu işin de asıl faili şüphesiz Allah’tır (Zumer, 39/42). Dört meleğin adı, hadislerde de sayılmakta, onların özelliklerinden ve görevlerinden bahsedilmektedir (Nesâî; İbn Ebî Şeybe).

MUAMMER ESEN

İlişkili girdiler

This post is also available in English.