Diriliş (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Diriliş (İsl.)  

Diriliş (ba‘s), Allah’ın kıyamet gününden sonra ahiret hayatını başlatmak üzere ölüleri yeniden diriltmesidir. Kur’an’da bu güne diriliş günü (yevmu’l-ba‘s) ve çıkış günü (yevmu’l-hurûc) adı verilmektedir. Kur’an’da sur’a birinci üflemenin ardından, Allah’ın diledikleri hariç, bütün canlıların yok olacağı, ikinci üfleme ile de kabirlerin açılacağı ve ölmüş bütün varlıkların yeniden canlanarak (İnfitâr, 82/4; Zumer, 39/68) belli bir hedefe doğru koşuyormuş gibi (Me‘âric, 70/43) Rablerinin huzuruna çıkacakları (Yâ-Sîn, 36/ 51) anlatılır. Kur’an’da, çürümüş kemikleri göstererek, “Bunları kim diriltebilir?” diyenlere, “Onları ilk defa yaratan diriltecektir.” (Yâ-Sîn, 36/78-79) denilmektedir. Bu da yeniden yaratmanın ilk yaratmadan daha kolay olduğunu gösterir. Müslüman kelamcılar ruhu bedene bağlı bir ilinek olarak gördükleri için, bedenin ölümüyle ruhsal olarak görülen bütün işlevlerin kaybolacağını söylerler ve ölümden sonra mükafat ya da ceza kavramlarının anlam ifade edebilmesi için dirilmenin bedensel olması gerektiğini belirtirler. İnsanların parmak uçlarına kadar diriltileceklerini (Kıyâme, 75/4) anlatan ayeti de maddi dirilişe delil olarak ileri sürerler. Müslüman filozoflara göre bu ifadeler bedensel dirilişi değil, ölen kişi ile diriltilenin özdeşliğini vurgular. Dolayısıyla ceza ya da mükafat görecek kimse bu dünyada yaşayanla kendini aynı kişi olarak görecektir. Müslüman filozofların anladığı biçimiyle ruhsal dirilişin kabul edilmesi, ceza ya da mükafat kavramlarına zarar vermez.

ŞABAN ALİ DÜZGÜN

İlişkili girdiler

This post is also available in German and German.