Esbâb-ı Nüzûl (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Esbâb-ı Nüzûl (İsl.)  

Esbâb-ı nüzûl, Hz. Muhammed’in peygamberliği döneminde meydana gelen ve Kur’an’ın bir ya da birkaç ayetinin ya da bir suresinin Tanrı tarafından indirilmesine zemin oluşturan, durum ya da soru biçimindeki indiriliş sebepleridir. Esbâb-ı nüzûl rivayetleri, Kur’an ayetlerinin indirildiği bağlama ilişkin bilgileri içermesi bakımından tefsir ilminde önemli bir bilgi kaynağı olarak görülür. Nitekim sahabiler ve ondan sonraki müfessirler, Kur’an tefsirinde öncelikle esbâb-ı nüzûlü kullanmışlardır. Hatta başlangıçta tefsir ilmi, esbâb-ı nüzûlü bilmekten ibarettir denilmiştir. Esbâb-ı nüzûl bilgisi, Kur’an’ın soyut, gerçek dışı bir olgu değil, yaşanmış, yaşanabilir ve yaşanacak bir hakikat ve hidayet rehberi olduğunun delili olarak değerlendirilmiştir. Nüzûl sebebi, sahabenin gözlemlerine ve gerçek yaşam öykülerine dayalı rivayetlerdir. Sahabilerin kendi yorum ve ictihadlarına dayanan esbâb-ı nüzûl rivayetleri de vardır. Sahabilerin icma ettiği esbâb-ı nüzûl yorumları güvenilir delil olarak kabul edilir. Bu kabil rivayetler, nüzûl ortamının aydınlatılmasına ve dolayısıyla Kur’an’ın anlaşılmasına yardımcıdır. Esbâb-ı nüzûl rivayetleri çeşitli nakil kalıplarıyla gelirler. Bu kalıplardan hareketle esbâb-ı nüzûl rivayetleri iki kategoride değerlendirilebilir:

  1. Esbâb-ı nüzûl rivayetleri: Ayetin indiği şartları  ve o şartların özelliklerini bildiren, gerçekten ayetin indiği ortama ait durumu anlatan, sahabenin gözlemlerine dayalı olduğu açık olan ve Kur’an’ın anlaşılmasında delil olan rivayetlerdir.
  2. Esbâb-ı nüzûl değerlendirmeleri: Nüzûl döneminde veya daha sonra meydana gelmiş bir olayla ayetler arasında ilgi kurma çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan değerlendirmelere ait rivayetlerdir.

AHMET NEDİM SERİNSU

İlişkili girdiler

This post is also available in English.