İsa (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: İsa (İsl.)  

Kur’an’da adı geçen ve yücelik sahibi (ulu’l-‘azm) olarak adlandırılan beş büyük peygamberden biri (Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed). İsa, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiş ve ona, dört büyük  kitaptan  (Zebur,  Tevrat,  İncil  ve  Kur’an)  biri  olan  İncil verilmiştir. Kur’an’da İsa; Mesih, İbn Meryem, kelime, ruhullah gibi pek çok isim ve unvanla adlandırılmaktadır. İsa hakkında Kur’an’da verilen bilgiler daha çok müslümanlarla hıristiyanlar arasında ve hıristiyanların kendi aralarında ihtilaf konusu olan hususlar üzerinde odaklanmaktadır. Bu çerçevede onun, bakire Meryem’den babasız dünyaya geldiği belirtilmekte ve bu suretle Meryem’in iffetine söz edenlere cevap verilmektedir (Âl-u ‘İmrân, 3/45-46; Meryem, 19/1622). İsa, kendisini mucizevi biçimde babasız olarak dünyaya getiren Meryem’i, yanlış iş yaptığı zannıyla eleştirenlere, kundaktaki bir bebek iken cevap vermiş ve Allah’ın elçisi olduğunu, kendisine kitap verildiğini, ibadetlerle yükümlü kılındığını söylemiştir (Meryem, 19/27-33). Bebek İsa’nın vermiş olduğu bu cevapla hem Meryem’in iffeti ve İsa’nın peygamberliği tasdik edilmiş hem de geleneksel doğum tarzına alışmış olan insanlara Allah’ın her türlü yaratmaya muktedir olduğu bir kez daha hatırlatılmıştır. Nitekim Kur’an’da, İsa’nın babasız dünyaya gelmesi, Âdem’in ilk yaratılışıyla mukayese edilmekte ve “Allah yanında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir…” (Âlu ‘İmrân, 3/59) denilerek bu benzerliğe işaret edilmektedir. Kur’an’da İsa’nın, mucizevi doğumu  dışında onun çocukluğuyla ilgili olarak sadece onun ve annesinin yaşamaya elverişli yüksekçe bir yere yerleştirildiklerinden söz edilmektedir (Mu’minûn, 23/50). Yine Kur’an’da İsa’nın tebliğ dönemi hakkında geniş bilgi verilmektedir: İsa, ellerinde mevcut kutsal metinleri tasdik etmek, onlardan bazı yasakları kaldırmak (Âl-u ‘İmrân, 3/49; Nisâ’, 4/171) ve kendisinden sonra gelecek olan peygamberi müjdelemek amacıyla İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir (Sâff, 61/6). Müslüman bilginlere göre bu gelecek peygamber Hz. Muhammed’dir. O, bu tebliğ sürecinde pek çok mucize göstermiştir. Bu çerçevede Kur’an’da onun, çamurdan yaptığı kuş suretine üfleyerek canlandırması, doğuştan kör ve alacalıyı iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, insanların evlerinde yedikleri ve biriktirdikleri şeyleri haber vermesi (Âl-u ‘İmrân, 3/49), gökten sofra indirmesi (Mâ’ide, 5/112-115) gibi birçok mucizeyi Allah’ın izniyle gerçekleştirdiğinden bahsedilmektedir. Bütün bu mucizelere rağmen, İsrailoğullarının sadece küçük bir kısmı İsa’ya iman etmiş ve diğerleri ise  onu  ortadan  kaldırmak  için  çeşitli  planlar  yapmıştır.  Kur’an yahudilerin İsa’yı çarmıha germediklerini, onu öldürmediklerini, bunun onlara, öyle olmuş gibi gösterildiğini ve İsa’nın Allah katına yükseltildiğini ifade etmektedir (Nisâ’, 4/157-158). Ancak Kur’an, bu durumun nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmamaktadır. İsa’nın pek çok olağanüstü davranışı gerçekleştirdiğine ve Allah’ın yardımıyla çarmıha gerilmekten kurtulduğuna işaret edilmekle birlikte, Kur’an’a göre İsa ne bir ilah ne de Allah’ın oğludur; o, sadece Allah’ın kulu ve elçisidir (Nisâ’, 4/172; Mâ’ide, 5/17, 72-73).

MEHMET KATAR

İlişkili girdiler

This post is also available in German and German.