Kürtaj (Hrst.)

 
 Zitierfähiger Link: Kürtaj (Hrst.)  

(Alm. Abtreibung)

Kürtaj sözcüğünden, doğmamış bir beşeri canlının sebepsiz yere öldürülmesi anlaşılmaktadır. Hıristiyan inanca göre, her insan Tanrı’nın suretinde yaratıldığı için (Yaratılış 1:27) özel, dokunulmaz bir onura sahiptir. Bu onur, insanın araştırma maksadıyla bile kullanılmasını yasaklar. Yine bu onur nedeniyle her insan kendi içinde değerli, biricik ve eşsizdir. Bu yüzden de hiç kimse bir başka insan yaşamının değeri ya da değersizliği üzerinde hüküm veremez. Her insan – ister kadın-erkek olsun, ister zengin ya da fakir, sağlıklı ya da hasta, bireysel saygınlığına bakılmaksızın yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkına eşit ölçüde sahiptir. Tüm büyük hıristiyan kiliselerin anlayışına göre insanın Tanrı’nın suretinde yaratılmış olmasına ve insan onuruna ilişkin bu ifadeler, yumurta ve sperm hücresinin birbiriyle kaynaştığı andan itibaren doğmamış canlı için de geçerlidir. Çünkü buna göre doğum öncesi yaşamda da insan olmaklığın baştan beri mevcut olduğuna ve bu sürecin doğumla birlikte sona ermediğine, bilakis geliştiğine inanılır. Doğum öncesi yaşam baştan itibaren beşeri, Tanrı tarafından armağan edilen bir yaşam ise kimsenin bu yaşamı öldürmeye hakkı yoktur. Bu anlayışa göre, bunu yapan, Tanrı’nın yasasına karşı gelmiş ve büyük bir günah işlemiş olur. Hıristiyan gelenek doğmamış yaşamın bu mutlak korunmasıyla ilgili olarak sadece bir istisna tanır. Bu da çok özel bir durum olup başka durumlarla kıyaslanamaz: Şayet çocuğun hayatına karşı annenin hayatını kaybetmesi söz konusu ise ve hamileliğin tıbbi nedenlerle sona erdirilmesi zorunlu görüldüğü özel durumda. Böylesi bir durumda, bu görüşün temelindeki iddiaya göre, doğmamış bir canın doğrudan kasıtlı olarak öldürülmesi söz konusu olamaz. Zira buna her koşulda karşı çıkılır. Bilakis burada dolaylı bir öldürülmeden bahsedilmektedir. Yani iki candan hiç olmazsa birinin kurtarılabilmesi için yapılması zorunluluk arz eden ve aslında iyi niyetli bir eylemin kasıtlı olmayan tali bir sonucu olduğu ileri sürülür.

HANS-GÜNTER GRUBER

İlişkili girdiler

This post is also available in English.