Kur’an (Hrst.)

 
 Zitierfähiger Link: Kur’an (Hrst.)  

(Alm. Koran)

Son yıllara kadar hıristiyan teolojisi Kur’an’la – savunmacı tarzın hari-

cinde – hiçbir şekilde meşgul olmamıştır. Bunun sebebi, hıristiyanların Tanrı’nın insanlara olan vahyinin İsa Mesih’le tamamlandığı inancıdır. Bu nedenle Kur’an, Tanrı’nın kelamı olarak geçerli kılınamazdı ve sonuç olarak da hıristiyanlar için herhangi bir anlam ifade etmemişti. Dinlerarası diyalog bağlamında Kur’an’ın müsbet şekilde takdirine yönelik ilk teolojik denemeler yapılmaktadır (ör. Rüdiger Braun, Karl Friedrich Pohlmann, Bertram Schmitz, Hans Zirker). Kurtuluş tarihi içinde teolojik bir yerleştirme yapılması ise hala gerçekleşmemiştir.

PETER ANTES

İlişkili girdiler

This post is also available in English.