Kutsal Kitap Tercümesi (Hrst.)

 

(Alm. Übersetzung der Heiligen Schriften)

İbranice Kutsal Kitap’ın başka  dillere çevrilmesi Yahudilik‘te daha milattan önce başlamıştı. İlk çeviriler Yunanca (Sepuaginta, Yetmişler) ve Aramiceye (Targumim) yapılmıştır. Hıristiyanlar da, İsa’nın sözlerini İbranice veya Aramca değil Yunanca yayarak aynısını yapmışlardır. Yeni Ahit’in tamamı yalnız Yunanca yazılmıştır. İbranice Eski Ahit’ten yapılmış alıntılar yine Yunanca tercümesi olan Yetmişler’dendir. Çok geçmeden yeni çeviriler de eklenmiştir bunlara: Gotçaya (Wulfila İncili), Süryaniceye, Kıpticeye, Etiyopyacaya, Ermeniceye, Gürcüce ve Latinceye (Vetus Latina, Vulgata). Erken Yeni Çağ’da ilgili ulusal dilin kısmen de olsa standartlaştırılmasına hatırı sayılır oranda katkı sağlamış olan başka çeviriler yapılmıştır: Örneğin Almanya’daki 1534 tarihli Luther  İncili  ve İngiltere’deki  1611 tarihli  Kral James İncili. Dünyada başka hiçbir kitap İncil kadar sık  çevrilmemiştir. Zaman içinde sürekli yeni çeviriler ortaya çıkmıştır ve çıkmaya devam etmektedir: Örneğin Almanya’da İbranice İncil’in yahudi Martin Buber ve Franz Rosenzweig tarafından 1926-1938 yılları arası yapılan çevirisi; Katolikler ve Protestanlar tarafından ortak kullanılan (Einheitsübersetzung) 1962-1980 yılları arası yapılmış olan çeviri ya da 2001-2006 yılları arasında Almanca günlük dile yapılmış olan Bibel in gerechter Sprache çevirisi.

Günümüzde bilimsel çalışmalar eldeki çeviriler yardımıyla hangi metinlerin orijinallerinden çeviri yapıldığını bulmaya çalışmaktadır. Böylece orijinal el yazmalarının hangisinde yazım hatalarının olduğu tespit edilebilecektir.

PETER ANTES

İlişkili girdiler

This post is also available in English.