Şiddet (İsl.)

 
 Zitierfähiger Link: Şiddet (İsl.)  

Şiddet güç kullanmayı, baskı yapmayı, incitmeyi, terörü içine alan geniş bir kavramdır. Şiddet genelde güç kullanımı anlamını içermektedir. İnsanlar yeri geldiğinde güce başvurmaktadırlar. Ancak İslam, güç kullanımının dengelenmesi ve kontrolünü amaçlar. Bu açıdan bakıldığında İslam’ın güç kullanımını tamamen terk etmekten çok onu sınırlandırdığından bahsetmek daha uygun görünmektedir. Adalet, bu denge arayışının bir sonucu olarak öne çıkmaktadır. Örneğin cihad, İslam’da şiddet konusunda en çok sözü geçen ve tartışmalara yol açan kavramlardan biridir. Cihadın savaş anlamında kullanılmaya başlaması, ancak müslümanların baskılara ve düşmanca tutumlara uğratılmaları, kendilerine karşı zor yoluna başvurulması karşısında ortaya çıkmış arızi bir durumdur. Günümüzde cihad savaş ile eşanlamlı hale getirilmiş olmakla birlikte, Kur’an’a bakıldığında bunun geçerli olmadığı görülmektedir. Nitekim Kur’an’da ancak kendilerine karşı öldürme eylemlerine girişilenlere, zulme uğradıkları gerekçesiyle çok daha sonraki bir zamanda savaşma izin verilmiştir (Hacc, 22/39). Savaş ancak haksızlıkların ve daha kötü durumların giderilmesinde bir son çare olarak düşünülmektedir. Buna rağmen bu izin sınırsız değildir: “Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın; aşırı da gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara, 2/190). Karşı tarafın vazgeçmesi halinde ise artık düşmanlık gösterilmesine izin verilmemektedir (Bakara, 2/193). İslamiyet’te savaş konusundaki sınırlandırmaların yanı sıra sosyal yaşamı tehdit eden cinayet, tecavüz gibi şiddet uygulamaları yasaklanmış ve bu konuda hukuki müeyyideler geliştirilmiştir. Müslüman toplumlarda zaman zaman özellikle kadına yönelik aile içi şiddet uygulamalarına rastlanabilmektedir. Bunlar kültürde ve gelenekte kadın ve erkeğe yüklenen rollerle ilgilidir. Ancak bu uygulamaların dinle de ahlakla da hiçbir ilgisi yoktur. Hz. Peygamber aile içi ilişkilerinde müşfik, sevecen olmuş ve hiçbir zaman şiddet uygulamamıştır.

İHSAN TOKER

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.