Buchumschlag_Lexikon_tk-1Değerli ziyaretçilerimiz,

2002 yılında kurulmuş olan bağımsız, kâr amacı gütmeyen Eugen Biser Vakfı kamuya yararlı olmak için yaklaşık 15 yıldır (2017) ulusal ve uluslararası hizmet etmektedir.

Eugen Biser Vakfı, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genel olarak ise insanlığa ilim, irfan, ve diyaloğa evrensel kapılarını Hıristiyanlığın zaviyesinden bakarak, yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir.

Hıristiyanlığın temel konularından biri olan diyaloğu Eugen Biser Vakfı kendine bir görev bilip, farklı inanan ve inanmayan insanlar ile diyaloğa geçip, yaratılışın farklılıklarını tanıyabilmek ve bu zaviyeden Hıristiyanlığı yeniden tanıma adına aktiviteler sergilemeyi kendine prensip edinmiştir ve bu calışmalara uzmanlaşmış olmaktadır.

İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın özelliği olan plüralizm, her türlü diyaloğa dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğunun göstergesidir.

Diyaloğun ilme dayalı olması gayreti ile, kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, Türkiye’den Ankara İlâhiyat Fakültesi ile Almanya’dan ehliyetli seçkin ilim insanları sekiz yıllık bir akademik serüvenin sonucu olarak İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü iki ciltlik bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu değerli çalışmanın ilmî alt yapısı oluşması adına, beş yıl boyunca farklı konuları ele alan sempozyumlar gerçekleştirilmiştir. Sonuç itibariyle sempozyumlardakı ilmî makaleler beş ayrı cilt olarak yayınlanmış bulunmaktadır. Ciltlerin konuları:

  • İnsan Onuru
  • Din ve Devlet İlişkileri
  • Otorite ve Birey
  • İslam ve Hıristiyanlık`ta Monoteizm
  • İslam ve Hıristiyanlık`ta Vahiy.

PDF için tıklayınız.

Diyalog sevdalıları ve hassasiyetli olan insalara hizmet olması niyetiyle, seçilmiş makaleler online okunabilinmektedir (http://lexikon.eugen-biser-stiftung.de/tr/wiki/).

Zamandan zamana online makalelerin sayısı ve tercümeleri arttırılmaya hedefleyen Eugen Biser Vakfı, bu araç ile evrensel bir barış icin gayretler sarf etmektedir.

İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü ve Eugen Biser Vakfı hakkında bilgi edinmek ve irtibata geçmek için kontakt@eugen-biser-stiftung.de adresi kullanabilirsiniz.