Yakın Sevgisi (Hrst.)

 

(Alm. Nächstenliebe)

Yakındakinin sevilmesi buyruğuyla hıristiyan ahlakın özgül yanı kendi­ni gösterir: “Birbirinizi sevin! Ben sizi nasıl sevdiysem, siz de birbirinizi öyle sevin!” (Yuhanna 13,34). İsa’nın havarilerine ana mesajı böyledir. Bu istekteki Hıristiyanlığa özgü farkı yaratan konu içerikte değil, bunun temellendirilmesinde yatmaktadır. Eski Ahit’te de yakındakinin sevil­mesi buyruğu yer alır (Levililer 19,18). Bununla birlikte İsa için yakında­kinin sevilmesi ahlaki çabanın zirvesi değildir, aksine Tanrı’nın insana davranışına bir yanıttır. Ona göre Tanrı ve yakındakinin sevilmesi bir­birinden ayrılmaz biçimde içiçedir (Luka 10,27). Tanrı merhametli oldu­ğundan ve insanlar bu merhameti İsa’nın etkisi aracılığıyla yaşadıkların­dan, insanlar da birbirlerine karşı olağanüstü merhamet ve sevgiyle yak­laşmaya gönüllü olmalıdırlar. İsa’nın gözünde kendinden başkasına (yakındakine) gösterilen sevgi aynı zamanda Tanrı sevgisini de içerir: “En küçük kardeşlerimden birine yaptığınız şeyi, bana yapmış oldunuz” (Matta 25,40). İsa, İyi Samiriyeli (Luka 10,25-37) örnek hikâyesiyle öğreti­sini anlatmaya çalışır. Yakındakini sevmek demek, şu soruyu sormaktır: Ben kimin yakınındayım? Bana kim yakınımda? Yakınım­daki, her zaman, şu anda rastladığım ve benim sevgi dolu ilgi ve yardımıma ihtiyaç duyan kişidir. İsa’nın ahlakı, yakındakinin zorda olduğundan hareket eder ve diğer kişinin yaşam için neye ihtiyacı varsa bunu – hemen şimdi – veren bir sevgiyi ister. Burada kahramanca bir sevgi değildir istenen, aksine, yapabileceği kadarını yapan sevgidir. Bu sevgi akrabalık yakınlığı ve dostluk sevgisi değildir. İsa tarafından şart koşulan, Tanrı’nın insana davranışında yakındakine yönelik bu sevgi, Hıristiyanlık’ta insanoğlunun çeşitli yaşam alanlarında egemen olması gereken sevgiye öteden beri ölçüt ve örnek oluşturur. Paulus, “Kimseye borçlu kalmayın, birbirinize sadece sevgi borcunuz olsun. Yakınındakini seven, yasaya uymuş olur. Yasalara gelince: Zina yapmayacaksın, öldürme­yeceksin, çalmayacaksın, tamah etmeyeceksin!, ve tüm diğer yasalar tek bir sözde özetlenmiştir: Yakınındakini de kendin gibi seveceksin” (Pavlus’tan Romalılar’a Mektup 13,8 vd.) diye yazarak hıristiyan töreyi yakınındaki­ni sev buyruğuyla açıkça aynı çerçeve içine yerleştirir.

Hans-Günter Gruber

İlişkili girdiler

This post is also available in German, German and English.

Sorry, the comment form is closed at this time.